A A A

Czy cykl miesiączkowy ma wpływ na gruczoły sutkowe?

U większości kobiet w gruczołach sutkowych w trakcie cyklu miesiączkowego występują widoczne i odczuwalne zmiany. Sutki bowiem reagują na przemiany hormonalne, jakie następują w ustroju kobiety cyklicznie — co 28—30 dni. Szczególnie w drugiej połowie cyklu, gdy utrzymuje się w ustroju przewaga działania estrogenów, u niektórych kobiet dochodzi do stwardnienia, jędrnienia i powiększania się sutków, a nawet do ich bolesności. Niekiedy wewnątrz sutków wyczuwa się liczne zgrubienia. Zwykle objawom tym towarzyszą lekkie obrzęki całego ciała. To wszystko jest związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego i jest wyrazem zatrzymywania większej ilości wody w ustroju i pewną formą za-burzeń hormonalnych. Objawy te znikają w trakcie trwania miesiączki. Niektóre stany wymagają jednak nawet leczenia specjalistycznego.