A A A

Co to jest macica, jaka jest jej rola w ustroju kobiety?

Macicę o prawidłowym kształcie i wielkości ma dopiero kobieta prawidłowo rozwinięta i dojrzała.

Macica jest tworem mięśniowym, zbudowanym z mięśni gładkich o różnej długości i specjalnej budowie przestrzennej. Kształt macicy można przyrównać do gruszki, z tym że jej koniec mniejszy i cieńszy stanowi szyjka macicy (wystająca częściowo do pochwy), a, część grubsza, tzw. trzon macicy, znajduje się już w jamie brzusznej. W warunkach prawidłowych długość macicy waha się od 5 do 8 cm, a szerokość do 5 cm. W trzonie macicy rozróżnia się dwa rogi macicy, które przy pewnych wadach rozwojowych są wyraźnie zaznaczone, tak że mówi się o macicy dwurożnej, kowadłowatej lub nawet podzielonej na dwa oddzielne rogi, tworzące jakby dwie oddzielne, jednorożne macice. Znajomość tego szczegółu anatomicznego trzonu macicy jest o tyle ważna, że od rogów macicy odchodzą symetrycznie, po obu stronach, jajowody.

U młodych dziewcząt, niedojrzałych płciowo, oraz u kobiet z niedorozwojem narządu rodnego macica jest mała, znacznie mniejsza od podanych wyżej rozmiarów. U kobiet, które rodziły, po porodzie macica nie wraca do swej wielkości przed ciążą, u wieloródek jest większa. W czasie ciąży macica znacznie się powiększa, tak że przed samym porodem jest prawie 50 razy większa niż przed ciążą.

O macicy często się mówi, że składa się z trzonu i szyjki. Szyjka wystaje u szczytu pochwy —- stąd nazywa się ją częścią pochwową macicy. Ten podział macicy warto zapamiętać, gdyż często słyszy się o operacjach lub chorobach szyjki macicy, trzonu macicy lub całej macicy.